Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.2.2022. Viimeisin muutos 18.3.2022.

Rekisterinpitäjä

Tora Tactical Fitness Oy (Y-tunnus: 3215792-6 ) Kauppakatu 39, 40100 Jyväskylä

Rekisteriä hoitava henkilö

Vesapekka Larkkonen

Sähköposti: vp.tora(ät)tacticalfitness.fi

Rekisterin nimi

Tora Tactical Fitness Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin ylläpitämisen peruste

Henkilö on rekisteröitynyt Tora Tactical Fitness Oy:n asiakkaaksi, ostanut em. yritykseltä, sen verkkokaupoista tai verkkopalveluista tavaraa ja/tai palveluita, osallistuu em. yrityksen järjestämään tilaisuuteen tai tapahtumaan tai on tilannut em. yritysten uutiskirjeen.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Tora Tactical Fitness Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tuote- ja / tai palvelutilausten arkistointi ja käsittely, asiakassuhteen hoitaminen ja yrityksen palveluista, tapahtumista tai sisällöntuotosta tiedottaminen. Rekisteriä käytetään myös hävinneiden tuotelähetysten tai palvelutuotteiden seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Tora Tactical Fitness Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Tora Tactical Fitness Oy:n omassa rekisterissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Tora Tactical Fitness Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten tarpeiden niin vaatiessa. Tietoja käsitellään ainoastaan Tora Tactical Fitness Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten järjestelmien kautta.

Tora Tactical Fitness Oy:n on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Tora Tactical Fitness Oy:n asiakaspalveluun, sähköpostitse tora(ät)tacticalfitness.fi tai rekisterinhoitajalle.

Rekisterissä olevat tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

• Henkilön etu- ja sukunimi

• Sähköpostiosoite

• Katuosoite

• Postinumero

• Kaupunki

• Syntymäaika

• Puhelinnumero

• Mahdollinen alennusryhmä

• Käyttäjätunnus/ PIN-koodi

• Valmennuspalveluiden ja asiakkaan terveyden ja turvallisuuden kannalta välttämättömät tiedot

• Tiedot käsitellyistä tilauksista ja toimitetuista palveluista

• Tilausten seurantatiedot Tora Tactical Fitness Oy:n käyttämien palveluntarjoajien järjestelmistä

Tietojen luovutus

Asiakasrekisterin tiedot ovat vain ja ainoastaan Tora Tactical Fitness Oy:n käytössä, paitsi silloin kun em. yritys käyttää ulkoista palveluntarjoajaa palvelun tai tuotteiden toimittamisen niitä edellyttäessä. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Tora Tactical Fitness Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön niin velvoittaessa.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle, ellei se ole Tora Tactical Fitness Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Markkinoinnin suostumukset ja kieltäminen

Asiakkaalla on oikeus kietäytyä Tora Tactical Fitness Oy:n toimittamasta ja kohdentamasta markkinoinnista. Kieltopyyntö toimitetaan sähköisesti osoitteeseen tora(ät)tacticalfitness.fi Asiakas saa kuitenkin aina asiakassuhteen hoitamisen ja palvelujen tuottamisen kannalta välttämättömät viestit.

Tietojen säilytysaika

Tora Tactical Fitness Oy säilyttää tietoja lainsäädännön asettamien määräaikojen mukaisesti. Muilta osin tietoja säilytetään vain tarpeellisen ajan verran tai kunnes asiakas itse peruu uutiskirjetilauksensa.

Tietosuojaselosteen sisällön muuttaminen

Tora Tactical Fitness Oy kehittää palveluaan ja tuotevalikoimaansa jatkuvasti ja pidättää oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta ilman erillistä ilmoitusta. Muutokset voivat johtua myös lainsäädännön muuttumisesta. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteeseen säännöllisin väliajoin.

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus saada vahvistus, että asiakasta koskevia tietoja käsitellään, sekä tiedon mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tehdään ottamalla yhteys rekisterinpitäjään, tiedot yllä.

Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero. Vastaus toimitetaan asiakastietojärjestelmässä annettuun osoitteeseen.

Asiakas voi pyytää poistamaan, muuttamaan, päivittämään siirtämään ja korjaamaan virheellistä tietoa, ilmoittamalla siitä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen tora(ät)tacticalfitness.fi. Asiakkaalla on oikeus vastustaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia ilmoittamalla siitä osoitteeseen tora(ät)tacticalfitness.fi.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Tora Tactical Fitness Oy:n sisäisten järjestelmien käyttöoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella. Manuaalista aineistoa säilytetään lukituissa toimistotiloissa.

Tämä sivusto käyttää evästeitä varmistaakseen sinulle mahdollisimman hyvän käyttökokemuksen. Lue lisää