Pelastajaksi! 8 vko:a

299,00 €

Kahdeksan viikon mittainen valmennus koostuu harjoitusohjelmasta, jonka aikana kehität fyysistä kuntoasi monipuolisesti ja valmistat itseäsi Pelastusopiston Pelastajatutkinnon pääsykokeisiin.

Harjoitusohjelman ohessa tarjoamme opetusta aiheista, joiden tiedämme olevan merkityksellisiä pelastajan toimintakyvyn kannalta. Opetus koostuu videomuotoisista oppitunneista ja asiantuntijahaastatteluista sekä niihin liittyvästä opetusmateriaalista harjoitustehtävineen.

Pelastajaksi! -valmennus alkaa 13.3.2023

Pelastajaksi! 8 vko:a

Valmennuksen aiheet on jaettu kolmeen suurempaan kokonaisuuteen; Orientaatio, Vahva keho ja Vahva mieli.

Orientaatio -moduulissa valmennuksen aiheena on pelastajan koulutukseen ja työhön orientoituminen. Se on toteutettu vahvasti yhteistyössä pelastusalan asiantuntijoiden kanssa, koska ainoastaan sieltä löytyy todellinen ymmärrys niin valintakokeen kuin itse työnkin todellisista vaatimuksista.

Vahva keho -moduulissa opetetaan, kuinka harjoittelun hyödyt voidaan optimoida ravitsemuksella ja käydään läpi muitakin harjoittelua tukevia aiheita. Koska esimerkiksi harjoittelun keskeytyminen jonkun ylirasitusvamman takia on todella yleinen tarina sellaisilla, jotka aloittavat tavoitteellisen harjoittelun, joka poikkeaa selkeästi omista aiemmista liikuntarutiineista.

Vahva mieli -moduulissa kerrotaan, miten psykologisia henkilöarvioita tehdään, mihin ne perustuvat ja miten niihin voi ja ei voi valmistautua ja harjoitella. On asioita, joihin kannattaa valmistautua ja toisaalta asioita, joihin ei kannata. Esimerkiksi haastatteluun voi harjoitella, ja oman motivaation ja realististen odotusten esiin tuominen onnistuneesti antaa varmasti paremman kuvan hakijan soveltuvuudesta. Valmennuksessa syvennytään mm. näihin asioihin. Lisäksi käydään läpi, mitä erikoisjoukkojen kansainväliset operaatiot ovat opettaneet henkisestä kestokyvystä ja sen vahvistamisesta. Tämä auttaa erityisesti myöhempää työelämää varten valmistautumisesta.

Nämä toimintakykyyn liittyvät moduulit nojaavat vahvasti Vesapekka Larkkosen ja Juuso Ahon ensikäden osaamiseen ja kokemuksiin fysioterapiasta, huippu-urheiluvalmennuksesta sekä Puolustusvoimien erikoisjoukoista. Näissäkin kokonaisuuksissa tukeudustaan silti eri alojen asiantuntijoihin, ja omia näkökulmiaan pääsevät jakamaan mm. psykologi, ravintovalmentaja, hyvinvointivalmentaja, vuorovaikutusvalmentaja, defusing-koulutettu teologi jne.

Opetusmateriaali koostuu videomuotoisista luennoista ja haastatteluista sekä tekstimuotoisista opetuspaketeista ja harjoitustehtävistä, jotka tekemällä varmasti syventää omaa oppimistaan.

Kaiken tämän valmennuksen rinnalla pyörii heti ensimmäisestä viikosta alkaen nimenomaan Pelastusopiston valintakokeen fyysisiä vaatimuksia varten tehty harjoitusohjelma. Se on pääosin Juuso Ahon käsialaa. Juuso on kansainvälisen tason fysiikkavalmentaja, joka on valmentanut mm. Aki Hintsan valmennustiimissä F1:ssä ja pyörittää tällä hetkellä omaa Boxinbox-valmennuskeskusta Hämeenlinnassa. Sen lisäksi Juusolla on omakohtainen vuosien kokemus erikoisjoukoista.

Pelastajaksi! -valmennus alkaa 13.3.2023


Top